Tijd en strategie: de kunst van timing

Deze workshop wordt gegeven door Jorren Scherpenisse van de Master of Public Administration


Ik werk bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) als onderzoeker en opleidingsmanager van de Master of Public Administration. In de Denktank van de NSOB doe ik onderzoek naar strategische vraagstukken op het gebied van netwerksturing, politiek-ambtelijke verhoudingen en toezicht. Op basis daarvan schrijf ik een proefschrift over ‘tijd en bestuur’.

Hoe past jouw workshop in het thema?
Timing is de sleutel om ‘precies genoeg’ te kunnen doen. Strategisch handelen vergt het vermogen om te kunnen wachten tot het juiste moment zich voordoet. Ik bespreek hoe ambtelijke professionals zich bewuster kunnen worden van de factor tijd in de complexe en dynamische omgeving waar ze zich dagelijks in bevinden.

Waarom mogen de deelnemers jouw workshop niet missen?
Iedere ambtenaren is dagelijks bezig met tijd, bijvoorbeeld door te versnellen, vertragen, een moment te kiezen, een deadline te stellen, een momentum te creëren of een stip op de horizon te zetten. De keuzes die ambtenaren daarin maken, komen vaak onbewust en intuïtief tot stand. In de workshop gaan we deze keuzes expliciteren en hier gezamenlijk op reflecteren.

Wat nemen de deelnemers mee na het volgen van jouw workshop?
Dat ze tijd niet kunnen beheersen, maar wel strategisch in hun voordeel kunnen laten werken.

Workshopinformatie
Dagdeel Aantal plekken Beschikbaar
Ochtend 27 0
Middag 27 6