‘De wendbare ambtenaar’

Deze workshop wordt gegeven door Fatou Tevette van Capra Advocaten


De sprekers werken bij Capra Advocaten en adviseren over alle vragen die zijn gerelateerd aan de ambtenaar, het recht en/of  de overheidsorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan het ambtenarenrecht, flexibel werken, de privacyregels, de openbaarheid van bestuur et cetera.

Hoe past jouw workshop in het thema?
De samenleving is steeds complexer en verandert steeds sneller. Hierdoor zijn overheidsorganisaties ook steeds diverser en steeds meer gericht op flexibiliteit. Overheidsorganisaties zijn op andere, nieuwe, manieren gaan werken. Wij bespreken tijdens de workshop aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen in hoeverre het recht hierop inspeelt, of dit juist belemmert, en wat de gevolgen zijn.

Waarom mogen de deelnemers jouw workshop niet missen?
Aan de orde komt niet alleen wat er van jonge ambtenaren wordt gevraagd in verband met de nieuwe manieren van werken, maar ook wat zij kunnen vragen van hun overheidswerkgevers en in welke mate ze worden beschermd door het recht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ‘gelijkebehandelingswetten’, maar ook aan het recht om uiting of invulling te geven aan (privé)behoeften tijdens en na werktijd.

Wat nemen de deelnemers mee na het volgen van jouw workshop?
De workshop geeft een inzicht in de (juridische) mogelijkheden en onmogelijkheden van het werken in dynamische en gevarieerde overheidsorganisaties. O.a. weten de deelnemers in hoeverre zij hun dienstverband, werkplek en/of werktijden naar eigen voorkeur kunnen inrichten, of veranderen, op grond van het recht.

Workshopinformatie
Dagdeel Aantal plekken Beschikbaar
Ochtend 25 20