Positief Wonen

Deze workshop wordt gegeven door Beate Bouwman en Theo Bouwman


Wonen is een van de belangrijkste voorwaarden voor deelname aan de maatschappij. “Het huidige orkest speelt hetzelfde stuk in een volle zaal. Buiten staat een groep mensen. Sommigen hebben eigen instrumenten meegebracht. Die groep wordt steeds groter. Mondjesmaat mag iemand de zaal naar binnen. Tot overmaat der dingen begint het buiten te regenen.” Hoe kunnen we de huidige en toekomstige woonvraag positief en duurzaam omarmen? Beate en Theo zijn oprichter van Woodyshousing, een circulaire, sociale en betaalbare woonoplossing voor jongeren en starters, waarmee op tijdelijke locaties woonprojecten gerealiseerd worden, die de bewoner zelf beheert. Woodyshousing is door het ministerie van Binnenlandse Zaken geselecteerd voor de oplossing op het gebied van spoedzoekers en flexibele huisvesting.

Hoe past jouw workshop in het thema?
Een positieve en frisse kijk op de mogelijkheden voor de woningmarkt vraagt om een nieuw handelingsperspectief. Welke huidige mogelijkheden zijn er, welke rol heb ik als ambtenaar en als burger hierbij en hoe verhoudt zich dat tot de huidige markt en de moderne woningzoekende?

Waarom mogen de deelnemers jouw workshop niet missen?
In vogelvlucht wordt de woningmarkt vanuit verschillende perspectieven onderzocht om tot een fris speelveld te komen. Dit doen we aan hand van een rollenspel gebaseerd op praktijkvoorbeelden.

Wat nemen de deelnemers mee na het volgen van jouw workshop?
Een gereedschapskist met nieuwe instrumenten en nieuwe muziek.

Workshopinformatie
Dagdeel Aantal plekken Beschikbaar
Ochtend 20 6
Middag 0 0