Workshops - Technologie van de toekomst 30/03/21

Workshop - Campus ecosysteem

Het campus ecosysteem, hoe werkt dat? En wat is daarin de rol voor een overheid

Door Maurice Lambriex, Jan Cobbenhagen en Joost van den Akker

Limburg heeft de afgelopen 10 jaar gericht gebouwd aan haar kenniseconomie en haar economische parameters verbeterd. Dit is zeer succesvol beleid geweest en de resultaten zijn ernaar. De campussen groeien hard en met hen als fundament ook de economie.

Deze workshop gaat in op deze strategie en hoe deze is opgebouwd. Welke rol de diverse partijen in deze samenwerking spelen en welke keuzes gemaakt moeten worden. Er wordt ook stilgestaan bij de rol van de lokale, regionale en landelijke overheid in dit kader. Je leert hier hoe het ecosysteem van Brightlands werkt op 4 campussen en welke rol de regionale en gemeentelijke overheden daarbij hebben. Deze inzichten en ervaringen kun jij dan weer meenemen in je eigen werkactiviteiten.

 

Workshop - Celkweek

Celkweek, onze toekomstige gezondheidszorg

Door Kurt Gielen

Celkweek is een belangrijke nieuwe technologie van de gezondheidszorg die nu doorbreekt. Wereldwijd is dit een gamechanger.

In de regio Zuid-Limburg is door diverse partijen in triple helix verband geïnvesteerd in kennis en infrastructuur. Medace is een belangrijke infrastructurele en ontzorgend bedrijf dat opgericht is om start ups in de wereld van celkweek te helpen toe te treden tot de markt. Om zo ook deze nieuwe bedrijvigheid in Limburg te laten landen. En met succes. Medace is een voorbeeld hoe een regio middels overheidsparticipatie cruciale infrastructuur ervoor kan zorgen dat een nieuwe doorbraaktechnologie in die regio landt.

 

Workshop - Plastic soup

Plastics die bijdragen aan het terugdringen van de plastic soup

Door Maurice Lambriex, Menno Smeelen en Bram Tankink

Plastics vormen een groot probleem in ons milieu. Denk alleen al maar eens aan de plastic soup die overal onze planeet vervuilt. Tegelijkertijd heeft plastic ook bepaalde eigenschappen die echt heel prettig zijn. In ons kenniscentra werken we aan plastics die én de voordelen qua eigenschappen hebben, maar die ook degradeerbaar of recyclebaar zijn. In deze workshop gaan we nader in op de mogelijkheden en onmogelijkheden en welke kansen er liggen voor onze toekomst. Je leert op welke wijze wijzelf kunnen bijdragen aan het oplossen van de plastic soup problematiek en onze wereld weer beter leefbaar kunnen krijgen.

 

Workshop – Groene chemie

De sleutel tot de groene chemie

Door Arnold Stokking

De chemische procesindustrie is een belangrijke oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde. Tegelijkertijd is ze ook een belangrijk deel van de oplossing hiervoor. Brightsite is als kennisinstelling opgericht om de chemie voor en samen met het bedrijfsleven te vergroenen. Hierin lopen heel gericht programma’s om zowel de doelen uit het klimaatakkoord van 2030 als 2050 te gaan halen.

 

Workshop - Innovatie

De natuur als inspiratiebron voor innovatie 

Door Kim Dieleman

In deze workshop neemt Biomimicry inspirator en facilitator Kim Dieleman jullie mee in de wereld van de biomimicry. De natuur heeft bijna 4 miljard jaar aan ervaring en is daarom bij uitstek geschikt als inspiratiebron voor de technologie van NU! Na het volgen van deze workshop weet jij wat Biomimicry is, ken je innovatieve bedrijven die biomimicry toepassen en heb je een inkijkje gehad in het toepassen van de biomimicry innovatiemethodiek. Je ontdekt een nieuw perspectief en verfrissende blik om vraagstukken te benaderen en met nieuwe ogen te kijken naar de natuur!

 

Workshop - Restauratie

Mechanisatie en ambacht in de restauratie

Door Hendrik Tolboom

Iedereen die wel eens door een oude binnenstad loopt of een kerk of kasteel bezoekt zal zich wel eens afvragen hoe deze gebouwen onderhouden worden. Velen geloven dat veel van dit werk niet meer met de hand wordt gedaan maar al is overgenomen door machines. Door te horen over de praktijk van het restaureren en door te zien aan de hand van de oude gebouwen in de binnenstad van Maastricht zal je een idee krijgen over hoe het nu echt zit. Aan het eind heb je geleerd hoe natuursteen in het verleden werd bewerkt, hoe dat tegenwoordig gaat en hoe je dat kunt aflezen aan de oude gebouwen in de stad.

 

Workshop - Escape room

Vaccin Break Out - Escape Room!

Door Beeldr

Jij en je vrienden zitten al maanden opgesloten op je studentenkamer en zijn uit pure verveling een vaccin tegen het coronavirus gaan ontwikkelen. Tot iedereens verbazing blijkt het vaccin ook nog eens te werken! Reden voor een feestje!! De volgende ochtend wordt iedereen verdwaasd wakker en blijkt het recept voor het vaccin verloren te zijn gegaan in het feestgedruis... Wel hebben jullie allerlei aanwijzingen in de kamer achtergelaten om het vaccin terug te vinden. Meld je aan voor deze vette escape room en steek de koppen bij elkaar om zo het vaccin terug te vinden en de wereld te redden van het verschrikkelijke coronavirus!

 

Workshop - Stedelijk water

Stedelijk water in de veranderende stad

Door Hannah Tullemans & Thijs van Veen

Water is een heel belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in de stad. De uitdagingen die spelen worden steeds groter met een groeiende stad en weinig ruimte. Hoe gaan we hier mee om en hoe creëren we bewustwording van deze problemen. Je leert hoe belangrijk stedelijk water is in het veranderende klimaat, wat daar allemaal bij komt kijken en hoe hiermee om te gaan in de bureaucratie. 

 

Workshop - Community bouwen

Wat kunnen we in een stedelijke omgeving leren van het bouwen van een community op een campus?

Door Astrid Verberne

Campussen zijn feitelijk kleine steden op zich. Daar gebeurt het en worden ontmoetingen opgezet. Cruciaal onderdeel zijn communities. Mensen met dezelfde drijfveren die elkaar vinden en samen zaken oppakken. Dit gebeurt niet zomaar en daar zijn hele programma’s voor om dit te faciliteren en stimuleren. In deze workshop leer en ervaar je hoe dit op de campussen gebeurt en wordt de parallel getrokken wat je als overheid met deze kennis en kunde zou kunnen doen. 

 

Workshop - Digital Rights

Digital Rights – a challenge for the future

Door Michael Stam en Evelyn Leiva Deantonio

Wat zijn digitale rechten? Waarom zijn ze belangrijk? En hoe moeten ze beschermd worden in de samenleving van de toekomst? Privacy is een grondrecht. In de fysieke wereld is er wetgeving voor hiervoor, de overheid mag niet zomaar een woning betreden en er is zelfs briefgeheim. Maar hoe zit het digitaal? Moeten we verder gaan dan de AVG? Wat is een cookie eigenlijk? En beschermt dit onze data? We gaan hierover in gesprek met elkaar en stellen vast hoe het beleid van de toekomst op dit vlak zou moeten worden vormgegeven. Tijdens deze workshop leer je wat digitale rechten zijn, het belang van bescherming ervan en de link met andere mensenrechten.